Anbefalinger

Generelle anbefalinger for en god praksis

 • Yttertøy og sko kan settes utenfor Shala. Ta med verdisaker inn. Du er selv ansvarlig for dine egne eiendeler og verdisaker. Slå av mobil eller sett på lydløs.
 • Praktiser helst på tom mage. La det gå minst et par timer etter et større måltid. Unngå å drikke for mye rett før og under praksis.
 • Yogaklær bør være rene, fleksible og komfortable. Hold din private matte ren. Vi praktiserer barbeint.
 • Dusj rett før praksis om mulig. Unngå gjerne bodylotions, kroppsoljer og sterk parfyme.
 • Det er ikke uvanlig å svette en del under praksis. I så fall, ta med et lite håndkle (som du også kan bruke ved vask av matta), og eventuelt en yoga-rye/overmatte.
 • Gi beskjed om du har noen skader eller hensyn som skal ivaretas.
 • Gi beskjed om du er gravid. Rådfør deg med lærer. Er du syk med feber bør du avstå fra praksis.
 • Praktiserer du praktiserer regelmessig er det kvinner for anbefalt å hvile de 2-3 første dagene av menstruasjon.
 • La det være stille i shala før klassen starter. Kultiver stillhet og ro i rommet. Om andre er i Savasana eller avslutter sin praksis når du er ferdig, vis hensyn til dette.
 • Hold rommet ryddig under praksis. Hent teppe for savasana etter praksis. Legg props og annet (overnatte/håndkle) pent ved enden av matta.
 • Om det er trangt i klassen, ta hensyn til naboer, både foran, bak og ved siden.
 • I Mysore-klassen finner du din plass når du kommer og følger Ashtanga-sekvensen som lærer har vist deg. Bare spør underveis om du behøver hjelp/assistering i en asana eller lurer på noe. Det er ikke uvanlig at en Mysore-praksis er kortere enn hva du gjør i en ledet klasse om det nødvendig med fordypninger for bedre integrering av praksisen.
 • Åpningsmantra for Mysore-klassene er felles. Du avslutter der du er, og forsetter fra den stillingene etter mantra.
 • Lær deg åpningsmantra, rekkefølgen av stillingene og gjerne navnet på dem – det skaper gjenkjennelse og frigjør kapasitet til å finne flyt og ro i praksisen, samt økt tilstedeværelse.
 • Respekter og følg lærerens anbefalinger når det gjelder stillinger og modifiseringer. For Mysore spesielt; følg Ashtanga-sekvensens stillinger. Legg ikke til eller hopp over deler (med mindre du får beskjed om det eller du har skader eller andre hensyn som skal ivaretas). Nye stillinger introduseres individuelt. Gjensidig tillitt mellom lærer og student utvikles over tid ved jevnlig praksis.
 • Start hver praksis med et åpent sinn og ta hensyn til dagens form. Ingen dager er like. Vis moderasjon og modifiser om nødvendig. Sunn fornuft og balanse i praksisen er viktig.
 • Kom som du er og ta det derfra. Vi har alle ulikt utgangspunkt så sammenligninger tjener ingen nytte. I så fall, ta det som inspirasjon og motivasjon til egen praksis. Ting tar den tid det tar. La kroppen få tid til å justere seg. Det vil varierere for hver enkelt.
 • Øv opp evnen til selv-observasjon, refleksjon og endringsvilje (selv-regulering). Lytt til og respekter kroppens signaler og praksiser deretter. Skill mellom ”good pain” – som følge av at vi styrker kropp og muskulatur, og ”bad pain” – når vi overdriver, prøver for hardt eller vil for mye. Yoga er å finne balansen mellom ”effort & release”, og ens grenser til en hver tid.
 • Ashtanga Yoga følger en fast struktur og rytme, men med mange former for fleksibilitet og rom innenfor denne rammen. Ved regelmessig praksis og tålmodighet gjør du deg dine egne erfaringer.
 • En regelmessig praksis over tid gir også best resultat fysisk og mentalt. Det gir bedre flyt, kontinuitet og meditativ effekt både underveis og etter praksis. Heller jevnere og kortere praksis enn skippertak-metoden.
 • Start med ”blanke ark”, gjør så godt du kan. Finn glede og letthet i praksisen, som kan bli et livslangt daglig ritual og verktøy for god fysisk og mental helse om du ønsker. La pusten guide deg i stillingene. Ta til deg det som føles riktig og som gir gjenklang i deg. Følg grunnprinsippene i Ashtanga Yoga – fokus, pust og bevegelse og ha en fin praksis!

 

For those who have an intense urge for spirit and wisdom, it sits near them, waiting

- Yoga Sutras of Patanjali