Om Ashtanga Yoga

 

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥२॥
yogaś-citta-vr̥tti-nirodhaḥ 2

 

Ashtanga Yoga – en del av et filosofisk system

Ashtanga Yoga er både en filosofi og en systematisk praksis som søker å veilede enkeltindividet mot god, helhetlig helse og velvære. Ordet ”Yoga” kommer fra Sanskrit og oversettes gjerne som ”union” eller ”forening”. I Yoga Sutras av Patanjali beskrives Yoga som den gradvise prosessen med ”å stilne sinnets svingninger” eller “stabilisere sinnet” og Ashtanga Yoga (ashta =åtte, anga=gren), den åttefoldige vei, som en av måtene for å gjøre det. Når sinnet faller til ro, vil ens rette natur tre frem og en vil se ting slik de er uten sinnets identifiseringer. Det er målet med Yoga – Samadhi – oppnå enhet og frihet fra sinnets flyktige mønstre.

Disse åtte grenene er:

  • Yamas – etiske retningslinjer
  • Niyamas – personlige leveregler
  • Asanas – yogastillinger
  • Pranayama – kontroll av pusten
  • Pratyahara – tilbaketrekning av sansene
  • Dharana – fokus på en ting, konsentrasjon
  • Dhyana – meditasjon
  • Samadhi – ren bevissthet, indre fred

De åtte grenene henger naturlig sammen. De fire første er eksterne og de fire siste interne. Når en er godt etablert i de første, vil de neste utvikle gradvis seg over tid.

Ashtanga Vinyasa Yoga

Ashtanga Vinyasa Yoga ble kjent verden over av K. Pattabhi Jois (1915 – 2009). Han studerte i mange år hos sin læremester T. Krishnamacharya (bildet), yogalærer, ayurvedisk healer og lærd. Krishnamacharya regnes for å være en av de mest innflytelsesrike yogalærer av moderne yoga og arkitekten bak vinyasa-systemet som betyr kombinasjonen av pust og bevegelse; pulsering/bevegelse av pust i og inn og ut av hver asana og i overgangene mellom asanas. Etter Pattabhi Jois´ død er det hans barnebarn, Sharath Jois, som overtok og driver KPJAYI – K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute i Mysore India.

 

Ashtanga Yoga er en dynamisk form for yoga som ved jevnlig praktisering over tid både gir styrke, fleksibilitet og klarhet. Ashtanga Yoga kjennetegnes av synkronisert pust og bevegelse (vinyasa) gjennom en fast rutine av yogastillinger. En viktig del av asana-praksisen er selv-observasjon og tilstedeværelse, samt fordypelse i selve stillingen (asana), pust (udjaij) og blikkfokus (drishti) som samlet kalles Trishtana. Selv om manges kjennskap til Ashtanga Yoga starter med fysiske yogastillinger, søker den å integrere yogaens åtte grener i praksisen.

Tristhana – pust, dristhi og asanas

Tristhana er tre områder for oppmerksomhet og opererer sammen. Stillingene læres metodisk og i riktig rekkefølge etter det tradisjonelle systemet. En stilling bør mestres før den neste øves inn. Blikkfokus styrker konsentrasjon og tilstedeværelse under praksisen. Om oppgitt drishti for den enkelte asana er for krevende, kan blikket festen på nesen. Inn-pust og ut-pust gjøres gjennom nesen, og bør følge samme lenge og rytme gjennom hele praksisen. Pusten bør være jevn og myk og gi en svak ”hvesende” lyd i halsen. Kombinert med pusten er mula- og uddiyana bandha ; muskel- eller energilåser, som gir korrekt pusterytme, letthet og styrke i kroppen.

Vinyasa – pust og bevegelse i harmoni

For hver bevegelse er det en innpust- eller utpust, og alle asanas har et bestemt antall vinyasas; for eksempel er det ni vinyasas i Solhilsen A. Synkronisering av pust og bevegelse er for indre renselse, gir bedre blodsirkulasjon og gjør kroppen varm. Det er ikke uvanlig å svette en del under praksis, noe som er en viktig del av renselsesprosessen og er med på å gjøre kroppen sunn, sterk og vital. Der det er mangel på blodsirkulasjon, kan smerte og blokkeringer oppstå. Vinyasa-systemet gjør at blod distribueres rundt om i kroppen for bedre bevegelighet rundt ledd og muskulatur og funksjon av indre organene.

Etter dette kan nervesystemet og sanseapparatet renes og styrkes. Dette er en prosess som gjerne tar mange år. Sanseorganene er alltid eksternt rettet og kroppen gir alltid etter for latskap, men ved jevnlig og konsekvent praksis over tid kan begge holdes under kontroll. I starten er det ikke alltid mulig å følge korrekte vinyasa-tellinger, så det kan være nødvendig med ekstra pust. Riktig vinyasa i hver stilling vil være mulig med tiden.

Praksis og tålmodighet

Ashtanga Yoga består i alt av seks serier. Som ny til Ashtanga Yoga starter du gradvis med Førsteserien, kalles også Yoga Chiktisa eller Yoga Terapi. Selv om mange lærer seg Ashtanga Yoga gjennom ledede klasser, går den tradisjonelle metoden – Mysore Style –  ut på å gradvis utvikle seg i serien i henhold til kapasiteten til hvert enkelt individ, da vi alle er forskjellig og har ulikt utgangspunkt. Det gir selvstendighet og trygg utvikling i praksisen. Sekvensen er alltid den samme, men er innen for en fast ramme fleksible når det gjelder individuelle tilpasninger og modifiseringer av stillingene. Når en asana er innøvd over tid, læres den neste. Systemet sammenlignes med en Yoga Mala – en krans eller perler på en snor – den ene stillingen forbereder eller åpner opp for den neste. Prosessen avhenger av alder og kapasitet, og det er viktig at den er gradvis og langsom slik at kropp og sinn får tid til å justere seg. Ashtanga Yoga kan utvikles til en daglig praksis, med en fast hviledag i uken og hvile ved full- og nymåne. Ashtanga Yoga bør læres under veiledning av en erfaren lærer som selv har fordypet seg i praksisen over lang tid.

(Kilder: Yoga Sutras av Patanjali, Astanga Yoga Anusthana av Sharath Jois og Kpjayi.org)

 

Yoga is the stilling of the changing states of the mind

- Yoga Sutras of Patanjali