ANBEFALINGER FOR PRAKSIS

Generelle råd

 • Praktiser helst på tom mage. La det gå minst et par timer etter et større måltid.
 • Unngå å drikke rett før og under praksis.
 • Gi beskjed om du har noen skader eller hensyn som skal ivaretas.
 • Er du syk med feber, bør du avstå fra praksis.
 • Gi beskjed om du er gravid. Rådfør deg med lærer. Avstå fra praksis tre måneder i starten av graviditeten og tre måneder etter fødsel.
 • Ved full praksis (6 dgr.) for kvinner, anbefales hvile 2-3 første dagene av menstruasjon. Ellers avstå fra sarvangasana og shirshasana.
 • Yogaklær bør være rene, fleksible og komfortable. Hold din private matte ren. Vi praktiserer barbeint.
 • Dusj rett før praksis om mulig. Unngå gjerne bodylotions, kroppsoljer og sterk parfyme i fysiske klasser.
 • Slå av mobil eller ha på lydløs.
 • Det er ikke uvanlig å svette en del under praksis. I så fall, ta med et lite håndkle (som du også kan bruke ved vask av matta), og eventuelt en yoga-rye/overmatte.
 • Hold praksisplassen rundt deg ryddig om mulig. Ved hjemmepraksis – ha gjerne et par alternativ til fast plasser.

Mysore-praksis

 • Øv på å memorere rekkefølgen av stillinger, gjerne navnene på dem og mantra. Gir mer følelse av gjenkjennelse, ro og flyt i praksisen.
 • Åpningsmantra er felles, selv om klassen åpner for praksis litt før mantra. Du avslutter bare der du er, vi tar mantra sammen, og du forsetter fra den stillingen etter mantra.
 • Respekter og følg lærerens anbefalinger når det gjelder stillinger og modifiseringer.
 • Følg Ashtanga-sekvensens stillinger. Legg ikke til eller hopp over deler (med mindre du får beskjed om det eller du har skader eller andre hensyn som skal ivaretas). Nye stillinger introduseres individuelt.
 • Mysore-klassen følger du Ashtanga-sekvensen som lærer har vist deg. Bare spør underveis om du behøver hjelp/assistering i en asana eller lurer på noe.
 • Det er ikke uvanlig at en Mysore-praksis er kortere enn hva du gjør i en ledet klasse om det nødvendig med fordypninger for bedre integrering av praksisen.
 • Zoom: Korte, individuelle kommentarer gis i chat eller muntlig. Om det er noe spesifikt, kort pause for demo, evnt får oppfølging i form av en video-forklaring eller annet.

THE TWO MOST POWERFUL WARRIORS ARE PATIENCE AND TIME

Leo Tolstoy

Andre ting …..


 • Start hver praksis med et åpent sinn og ta hensyn til dagens form. Ingen dager er like. Vis moderasjon og modifiser om nødvendig. Sunn fornuft og balanse i praksisen er viktig.
 • Kom som du er og ta det derfra. Vi har alle ulikt utgangspunkt så sammenligninger tjener ingen nytte. I så fall, ta det som inspirasjon og motivasjon til egen praksis. Ting tar den tid det tar. La kroppen få tid til å justere seg. Det vil varierere for hver enkelt.
 • Øv evnen til selv-observasjon, refleksjon og endringsvilje (selv-regulering). Lytt til og respekter kroppens signaler og praksiser deretter. Skill mellom ”good pain” – som følge av at vi styrker kropp og muskulatur, og ”bad pain” – når vi overdriver, prøver for hardt eller vil for mye. Yoga er å finne balansen mellom ”effort & release”, og ens grenser til en hver tid.
 • Ashtanga Yoga følger en fast struktur og rytme, men med mange former for fleksibilitet og rom innenfor denne rammen. Ved regelmessig praksis og tålmodighet gjør du deg dine egne erfaringer.
 • En regelmessig praksis over tid gir også best resultat fysisk og mentalt. Det gir bedre flyt, kontinuitet og meditativ effekt både underveis og etter praksis. Heller jevnere og kortere praksis enn skippertak-metoden.
 • Start med ”blanke ark”, gjør så godt du kan. Finn glede og letthet i praksisen, som kan bli et livslangt daglig ritual og verktøy for god fysisk og mental helse om du ønsker. La pusten guide deg i stillingene. Ta til deg det som føles riktig og som gir gjenklang i deg. Følg grunnprinsippene i Ashtanga Yoga – fokus, pust og bevegelse. Husk å humor, selvironi der det behøves og glimt i øyet!

God praksis!