OM YOGA

En praktisk filosofi

Hva er Yoga?


Yoga er både en filosofi og metode som søker å veilede enkeltindividet mot selvutvikling og opplysning og også mot god, helhetlig helse og velvære av kropp, sinn og sjel. En praktisk metode som må praktiseres for å forstås.

Ordet ”Yoga” kommer fra Sanskrit og oversettes gjerne som ”union” eller ”forening”. Yoga Sutras av Patanjali beskriver Yoga som «yogas chitta vrtti nirodah» – den gradvise prosessen med ”å stilne sinnets svingninger”.

Når sinnet faller til ro, vil ens rette natur tre fram og en vil se ting slik de er uten sinnets identifiseringer. Det er målet med Yoga – Samadhi – å oppnå enhet og frihet fra sinnets flyktige mønstre.

En av måtene å stilne sinnet kalles av Patanjali for Ashtanga Yoga (ashta=åtte, anga=gren); den åttedelte vei. Metoden er integrert i flere tradisjonelle yogaformer. Ikke kun det vi kjenner som Ashtanga Vinyasa Yoga.

De åtte grener er både selvstendige og henger naturlig sammen. De første kalles ytre og de siste indre. Når en først er godt etablert i de første, vil de neste utvikle seg gradvis over tid.

Den vanligste måten å få forståelse for yogaens åtte grener er vanligvis gjennom yoga asanas – fysiske øvelser som med praksis og tålmodighet til innsikt de de øvrige grener og mot målet med yoga.

Yogaens eldgamle skrifter

Klassiske tekster om Yoga


Yogatradisjon kan spores tilbake over 4000 år der Yoga blir først nevnt i Veda-skriftene. Andre kjente tekster er det episke verket Bhagavad Gita om krigeren Anjuna og hans moralske dilemma. Hatha Yoga Pradipika tar utgangspunkt i den fysiske kroppen; asanas, meditasjon og balansering av innpust (prana) og utpust (apana).

Det mest samlende verket om klassisk yoga er Yoga Sutras av Patanjali; som gjør kunnskap om yoga mer tilgjengelig og strukturert og er kilden til Ashtanga Yoga – den åttedelte veien.

Patanjali skal ha vært en vismann og lærd som levde ca 200-250 f.Kr og samlet kunnskap om Yoga fra flere tradisjoner og skoler for Yoga

Formidling av Yoga

Parampara

Muntlig fortellerkunst og videreformidling har lange tradisjoner i India.

Innsikt og kunnskap om yoga har gjennom tidene blitt formidlet fra Guru – lærer – til elev. Guru er tradisjonelt en person som har nådd en høy grad av åndelig innsikt, og i stand til å fungere som spirituell veileder.

Metoden kalles «parampara» og har vært den viktigste måte å videreføre innsikt om essensen av yoga gjennom årene.

Denne metoden ligger også til grunn for Ashtanga Vinyasa Yoga.

Ordet «guru» kan klinge litt rart i vestlige ører, men en «guru» være hvem som helst (dog med et visst ansvar) som gir deg nyttig veiledning og innsikt i livet.

Eller brakte fram i «lyset» i deg selv, eller gjorde det bevisst om noe nyttig for endring.


Patanjalis åtte grener mot Yoga

Ashtangaens åtte deler


Patanjalis åtte grener mot yoga gir en struktur og retningslinjer for yogapraksisen og det daglige liv. De danner overganger og et skifte fra det ytre mot det indre av ens vesen. De er trinn mot hvordan leve et meningsfylt liv og gir føringer av etisk og moralsk art, for styrke selv-disiplin og retter oppmerksomheten mot enkeltsindividets helhetlige helse, samt ankjennelse de flere lagene av vår natur.

Yama

Universelle leveregler for selvkontroll og hvordan vi opptrer ovenfor andre; respekt for alt liv, ikke-stjele, sannferdighet, ikke sløse med vital energi og måtehold.

Niyama

Moralske leveregler i forholdet til deg selv; indre/ytre renhet, tilfredshet innenfra og ut, selv-disiplin, selv-observasjon/refleksjon og tillatt/dekikasjon.

Asana

Asana betyr «holdning» – styrker og gir bedre kontroll over kroppen. De gjør den stødig og uanstrengt og styrker evnen til disiplin og konsentrasjon.

Pranayama

Prana betyr livskraft og manifesteres via pusten. Pusteøvelser bidrar til å dypere pust og bevissthet om dets mønstre og styrke den for bedre energiflyt og sinnsro.

Pratyahara

Øvelser i å trekke kraften fra sansene tilbake fra det som stimulerer dem og innover. Forberedelse for meditasjon.

Dharana

Fokusering av sinnet mot et punkt, ting eller område om gangen i stedet for mange ting samtidig.

Dhyana

Meditativ tilstand er sinnet er helt fokusert og stille; knyttet til objektet for meditasjonen.

Samadhi

Alle grenene leder til samadhi. Tilstedeværelse, indre fred og dyp glede.

ETHICAL CONDUCT, HONESTY AND COMPASSION ARE AT THE HEART OF THE PRACTICE

– Richard Freeman