MANTRA

Før og etter praksis


Åpnings- og avslutningsmantra

Praksisen starter og avsluttes med et mantra. Et mantra er en lyd eller lyder som gjennom vibrasjonen fra lydene gir gjenklang og resonans i kroppen. Et mantra kan bruker som en fokus for meditasjon, som i japa-meditasjon, og føles gjerne beroligende for sinnet og oppkvikkende for sansene.

Åpningsmantra gjør oss mentalt klar for praksisen og forbereder kropp og sinn. Avsluttningsmantra gir en fredelig avslutning til praksisen og innsatsen lagt ned i den.

Åpningsmantra


OM
vande gurunam charanaravinde
sandarsita svatma sukhava bodhe
nihsreyase jangalikayamane
samsara halahala moha santyai

abahu purusakaram
shanka cakrasi dharinam
sahasra sirasam svetam
pranamami patanjalim
OM

OM
I bow to the two lotus feet of the Gurus which awaken insight into the happiness of pure Being, which are the complete absorption, the jungle physician, which eliminate delusion caused by the poisonous herb of Samsara.
I prostate before the sage Patanjali who has thousands of radiant, white heads and who has, as far as his arms, assumed a human form, holding a conch shell, a wheel and a sword.
OM

Avslutningsmantra


OM

svasti prajabhyah paripalayantam
nyayena margena mahim mahisah
gobrahmanebhyah subhamastu nityam
lokasamasta sukhino bhavantu

OM Shanti Shanti Shanti

OM
May all of humankind be happy and well.
May the great noble lords protect the earth in every way by the path of just virtue.
May there be perpetual joy for those who know the real nature of things.
May all the worlds be happy
May the rain fall on time, and may the earth yield its produce in abundance.
May this country be free from disturbances, and may the knower of the truth be free from fear.
OM

OM eller AUM, slik det staves på sanskrit, er en hellig lyd og et spirituelt symbol i indiske religioner.
Shanti betyr fred og er gjentas ofte tre ganger for å symbolisere balansen mellom kropp, sinn og sjel.

– Om Shanti Shanti Shanti