Klasser

Ashtanga Vinyasa Yoga metoden

Å lære seg Ashtanga er en gradvis metode og kan feks sammenlignes med å lære seg et fremmed språk; det er noen rammer som må på plass først og siden kan man utforske og utvikle “språket” på mange plan. Kanskje må du først lære et helt nytt alfabet, bokstavene og rekkefølgen av dem – for så å lære ord, innholdet av dem og hvordan bruke dem sammen på en sømløs måte og etterhvert fonetisk og gramatisk riktig for større flyt og frihet i utøvelsen. Ashtanga er en metode som må læres – av noen som selv har lært over lang tid og fremdeles lærer. Det er en fordel med et åpent sinn, lysten til å lære, i tillegg til nysjerrighet, tålmodighet og refleksjon underveis.

1. Ledede klasser

De ledede klassene forutsetter forkunnskaper i Ashtanga Yoga som grunnkurs, der vi fordyper og utvikler oss mer i de ytre og indre prinsipper og former av Ashtanga Yoga.

Klassen ledes av læreren som veileder gruppen igjennom stillingene. Tellingene skjer på Sanskrit og bygger på vinyasa-prinsippet; metoden for innpust og utpust ettersom vi beveger oss igjennom hver asana. Når alle beveger seg i samlet gir det en god gruppeenergi og opplevelse av synkronisert pust og bevegelse.

Fokus i alle klasser er å å kultivere innsikt, meditativ ro, flyt og balanse og i liten grad å “rushe” seg igjennom for å bli ferdig. Det vises også varianter til stillingene gravis utvikling og feks ved skader.

I 2021 undervises følgende trinn i metoden – (se timeplan);

a. Ledet klasse nivå I/II

Kommer.

b. Ledet klasse nivå II/ (III)


Kommer

2. MYSORE STYLE

I en Mysore-klasse er det ingen som leder deg. Du starter og gjør praksisen individuelt, men i gruppesetting. Du blir selvstendig i praksisen og utfører stillingene i eget tempo, til egen pusterytme i henhold til din kapasitet. Læreren hjelper deg underveis, gir justeringer og korrigeringer der det er nødvendig, gir deg nye stillinger når tiden er inne for det, eller stopper deg der det er behov for fordypning før du kan gå videre. Ved skader, får du bistand til modifisert praksis. Det handler ikke om å komme fortest mulig videre, men å utvikle praksisen i henhold til ditt utgangspunkt til en hver tid. Det er viktig lære gjennom egen erfaring, fordype seg der det kreves, utforske pust og bandha, styrke fokus, bli stødig i vinyasa-prinsippet, etablere fysisk og mental styrke slik at både kropp og sinn gradvis bærer praksisen på best mulig måte. Det vil være plansjer tilgjengelig over serien om du behøver for memorering.

Det er den mest verdifulle måte å lære seg Ashtanga Yoga og kontinuiteten mellom flyt og bevegelse, slik at praksisen blir en ”flowing meditation”. Lengden på praksisen vil fra ca. 30 – ca. 90 min., avhengig av erfaring og kapasitet.

I en Mysore-shala vil det være både studenter, som har utviklet praksisen over tid, og studenter som nettopp har startet, som praktiserer sammen. Det er ikke uvanlig å føle seg litt ubekvem eller overveldet første gang, men det er helt vanlig. Alle holder på med sitt og lærer hjelper deg i gang. Med regelmessig Mysore-praksis vil du snart oppleve fordelene av å praktisere på denne måten.

3. EGENPRAKSIS

Egenpraksis skjer i eget tempo, til egen pust og til det nivå du til enhver tid praktiserer. Ashtanga Yoga er praksis, praksis og repetisjon. Samme opplegg som mysore, men uten veiledning og assistering fra lærer. Du øver på det du har lært og prøver deg fram. Det er plansjer tilgjengelig om du behøver for memorering.

4. YIN/RESTORATIVE YOGA

Yin Yoga er en rolig, oppbyggende og meditativ form for yoga med fokus på avspenning både kroppslig og mentalt. Hovedfokus er på tilstedeværelse, pust og ro, samt å åpne kroppen, gi slipp på spenninger, stress og uro og skape bedre balanse og harmoni både fysisk og mentalt.  Yin Yoga bidrar til rolig og balansert pust, styrking av indre organer og nervesystemet. Praksisen påvirker kroppens ledd, ligamenter og dyptliggende bindevev på en skånsom måte. Stillingene holdes over tid (3-5 min.), og foregår liggende eller sittende på matten. I klassen brukes ulike hjelpemidler som bolstre, tepper og blokker for å støtte opp om stillingene. Yin Yoga har ulikt fokus og harmonerer med årstiden.

Det vil bli satt opp kurs ved jevne mellomrom og drop-in timer etter hvert. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på Yin Yoga. Høsten 2019 vil det være fast Yin/Myk Yoga klasse på tirsdager (se timeplan.)

Se Timeplan

Yoga begins with listening, when we listen we are giving space to what is

- Richard Freeman