KLASSER

Gradvis utvikling

Ulike klasser og trinn


Mange lærer og kjenner til Ashtanga Yoga via ledede klasser. Den tradisjonelle metoden å lære på heter Mysore Style og er med individuell tilpasset og tilrettelagt hver enkelts kapasitet og forutsetninger.

Å lære seg Ashtanga skjer gradvis over tid og kan sammenlignes med å lære seg et fremmed språk; det er noen rammer som må på plass først og siden kan man utforske og utvikle «språket» på mange plan. Som med et språk, må en først lære seg et nytt alfabet, bokstavene og rekkefølgen av dem. Så lærer man ord og innholdet av dem

Etterhvert kan man bruke dem sammen på en sømløs måte og etterhvert fonetisk og grammatisk med større flyt og frihet. Overført er det slik også med Ashtanga. Ashtanga er en metode som læres over lang tid gjennom regelmessig praksis. Det er en fordel med et åpent sinn, lysten til å lære, i tillegg til tålmodighet og refleksjon underveis.

Ledede klasser


Etter grunnkurs kan man fortsette på viderekommende klasser

De ledede klassene fokuserer på mer øvelse, repetisjon og erfaring med praksisen.

På de ledede vinyasa -klassene veiledes deltakerene gjennom stillingene av læreren som muntlig teller inn- og utpust. Dette gjøres oftest ved å si navnet på stillingene og tellingene på Sanskrit.

Læreren veileder også tempoet og rytmen i pusten og klassene bidrar til læring av vinyasa-teknikk, pusteteknikk og blikkfokus.

Fokus i alle klassene er å kultivere innsikt, meditativ ro, flyt og balanse og i liten grad å «rushe» igjennom for å bli ferdig. Det vises også varianter til stillingene for gradvis utvikling og som ved skader.

Grader av ledede klasser

I de ledede klassene er fokuset mer på flyt og rytme i pust og mindre på fysiske justeringer og assistanse underveis. Imidlertid er det godt med verbale justeringer underveis. Repetisjon og fordyping er gjennomgående for Ashtanga. Gradvis skjer det det en fordypning fra de ytre mot de indre former og prinsipper av praksisen

Ashtanga I/II

Oppfølging etter grunnkurs, for oppfriskning etter lengre pause eller om du vil eller behøver å følge en rolige klasse en periode. Vi repeterer teknikk, blir tryggere i rekkefølgen, pustesystemet etc..

Ashtanga II

Fordel med relativt god kjennskap av stillingene fram til Navasana og memorering av rekkefølgen. Mer fordypning i de indre former. Fokus på spesielle tema gjennom praksisen.

Ashtanga II – III

Som Ashtanga II. Her ser vi også videre på stillingene etter båten og andre halvdel av førsteserien. Mer gjennomgående flyt.

Mysore Style


Tradisjonelt er Ashtanga en stille, individuell praksis om videreformidles fra lærer til student på «en-til-en» basis. Mysore Style har navnet etter byen Mysore, India, der K. Pattabhi Jois underviste på denne måten.

Rekkefølgen og prinsippene er det samme, men i en Mysore-klasse er det ingen som leder deg. Du gjør praksisen i eget tempo er gjerne i en gruppesetting. Læreren følger med og gir individuell støtte, veiledning og justeringer underveis, legger til evnt ny asanas – eller trekker fra. I en Mysore-klasse møtes både de som er ganske nye til Ashtanga og de som har holde på lenge.

Et oppklarende metafor kan være at i ledede klasser er læreren sjåføren av bilen og du passasjer, men i en Mysore-klasse kjører du selv, blir mer selvstendig og lærer som veileder og hjelper til å lese kartet.

Avstand ingen hindring

Ashtanga Yoga Live på Zoom


Ashtanga som fjernundervisning på plattformer som Zoom, tillater to-veis-kommunikasjon og har ikke bare blitt akseptabelt, men et vanlig og praktisk alternativ for mange, spesielt siden starten av Covid-19. Ashtanga Yoga Telemark startet online fjernundervisning allerede høsten 2019.

Zoom inn fra der du er


Fjernundervisning kan være gunstig for deltakere uansett bosted/avstand, ikke har tilgang til klasser i nærområdet, for å spare tid i en travel hverdag eller av andre grunner dette passer bedre for.

Det gir følelse fellesskap og forpliktelse med faste praksis-dager og tid. Zoom gjør det mulig med feed-back, kommunikasjon og å stoppe opp for å vise ting underveis om nødvendig. Det er godt med verbale justeringer underveis og informasjon i forkant for klassen med ulikt fokus og tema. Også gunstig for privat klasser.

YOGA BEGINS WITH LISTENING. WHEN WE LISTEN WE ARE GIVING SPACE TO WHAT IS

– Richard Freeman

Yin Yoga & Restorative


Yin Yoga er en rolig, oppbyggende og meditativ form for yoga med fokus på dyp avspenning. Hovedfokus er på tilstedeværelse, pust og ro, samt å åpne kroppen, gi slipp på spenninger, stress og uro og skape bedre balanse og harmoni både fysisk og mentalt. Yin Yoga bidrar til rolig og balansert pust, styrking av indre organer og nervesystemet.

Praksisen påvirker kroppens ledd, ligamenter og dyptliggende bindevev på en skånsom måte. Stillingene holdes over tid (3-5 min.), og foregår liggende eller sittende på matten. Det brukes gjerne ulike hjelpemidler som bolstre, tepper og blokker for å støtte opp om stillingene. Yin Yoga stillingene harmonerer med årstiden.

Det vil bli satt opp kurs ved jevne mellomrom og drop-in timer etter hvert. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på Yin Yoga.