Klasser

1. MYSORE STYLE

Ashtanga Yoga er tradisjonelt en stille, individuell praksis som videreformidles fra lærer til student på ”en til en” basis. Mysore Style har navnet etter byen Mysore, India, der K. Pattabhi Jois underviste på denne måten.

I en Mysore-klasse er det ingen som leder deg. Du starter og gjør praksisen individuelt, men i gruppesetting. Du blir selvstendig i praksisen og utfører stillingene i eget tempo, til egen pusterytme i henhold til din kapasitet. Læreren hjelper deg underveis, gir justeringer og korrigeringer der det er nødvendig, gir deg nye stillinger når tiden er inne for det, eller stopper deg der det er behov for fordypning før du kan gå videre. Ved skader, får du bistand til modifisert praksis. Det handler ikke om å komme fortest mulig videre, men å utvikle praksisen i henhold til ditt utgangspunkt til en hver tid. Det er viktig lære gjennom egen erfaring, fordype seg der det kreves, utforske pust og bandha, styrke fokus, bli stødig i vinyasa-prinsippet, etablere fysisk og mental styrke slik at både kropp og sinn gradvis bærer praksisen på best mulig måte. Det vil være plansjer tilgjengelig over serien om du behøver for memorering.

Det er den mest verdifulle måte å lære seg Ashtanga Yoga og kontinuiteten mellom flyt og bevegelse, slik at praksisen blir en ”flowing meditation”. Lengden på praksisen vil fra ca. 30 – ca. 90 min., avhengig av erfaring og kapasitet.

I en Mysore-shala vil det være både studenter, som har utviklet praksisen over tid, og studenter som nettopp har startet, som praktiserer sammen. Det er ikke uvanlig å føle seg litt ubekvem eller overveldet første gang, men det er helt vanlig. Alle holder på med sitt og lærer hjelper deg i gang. Med regelmessig Mysore-praksis vil du snart oppleve fordelene av å praktisere på denne måten.

2. LEDEDE KLASSER

De ledede klassene forutsetter forkunnskaper i Ashtanga Yoga. Klassen ledes av læreren som teller gruppen igjennom sekvensen fra start til slutt, der alle følger samme rytme. Tellingene skjer på Sanskrit og bygger på vinyasa-prinsippet; metoden for innpust og utpust ettersom vi beveger oss igjennom hver asana. Det bidrar til at hver vinyasa blir riktig utført, samt styrker disiplin og mentalt fokus. Når alle beveger seg i samme tempo gir det en god gruppeenergi og opplevelse av synkronisert pust og bevegelse. I ledede klasser er fokuset mer på flyt, og mindre på justeringer og assistanse underveis. For individuell fordypning og veiledning anbefales Mysore-klassene.

Dette 2019 undervises følgende ledede klasser – nivå II og mix primært inntil videre (se timeplan);


Ledet klasse. Passer etter nybegynnerkurs, men også om du har praktisert en stund. Klassen har fokus på flyt, men ha enkelte fokusområder, stoppe opp ved utvalgte stillinger, se litt på teknikk eller andre elementer fra praksisen. Primært gjør vi solhilsen, de stående øvelsene, de sittende (til Janu Shirshasana A) og de avsluttende stillingene
Ledet klasse – Halve førsteserien til Navasana – Gjennomgående klasse med fokus på synkronisering av pust og bevegelse, konsentrasjon, bandha og vinyasa-tellinger. Passer for deg som har holdt på en stund og kjenner godt til stillingene fram til båten og de avsluttende stillingene.
Hele førsteserien (Full Primary) – settes opp når det er grunnlag for det.
Felles start. Du ledes gjennom solhilsen A&B, de stående asanas og de sittende fram til navasana/båten. Deretter fortsetter klassen som Mysore med individuell veiledning/assistering fra lærer. Du gjør selv de avsluttede asanas og savasana om navasana er din siste stilling, eller forsetter med praksisen din. Klassen passer om du nettopp har tatt nybegynnerkurs eller om du har praktisert lenge.

3. EGENPRAKSIS

Egenpraksis skjer i eget tempo, til egen pust og til det nivå du til enhver tid praktiserer. Ashtanga Yoga er praksis, praksis og repetisjon. Samme opplegg som mysore, men uten veiledning og assistering fra lærer. Du øver på det du har lært og prøver deg fram. Det er plansjer tilgjengelig om du behøver for memorering.

 

4. YIN YOGA

Yin Yoga er en rolig, oppbyggende og meditativ form for yoga med fokus på avspenning både kroppslig og mentalt. Hovedfokus er på tilstedeværelse, pust og ro, samt å åpne kroppen, gi slipp på spenninger, stress og uro og skape bedre balanse og harmoni både fysisk og mentalt.  Yin Yoga bidrar til rolig og balansert pust, styrking av indre organer og nervesystemet. Praksisen påvirker kroppens ledd, ligamenter og dyptliggende bindevev på en skånsom måte. Stillingene holdes over tid (3-5 min.), og foregår liggende eller sittende på matten. I klassen brukes ulike hjelpemidler som bolstre, tepper og blokker for å støtte opp om stillingene. Yin Yoga har ulikt fokus og harmonerer med årstiden.

Det vil bli satt opp kurs ved jevne mellomrom og drop-in timer etter hvert. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på Yin Yoga. Høsten 2019 vil det være fast Yin/Myk Yoga klasse på tirsdager (se timeplan.)

5. RECOVERY YOGA

Recovery Yoga er en mild og rolig yogaklasser med fokus på pust, rolige bevegelser, forankring og avspenning. Malet er å skape ro og balanse i både kropp og sinn. Denne klassen er en lavterskel-yogaklasse for rusavhengige i tilfrisking og deres pårørende. Tilbudet er gratis for A-Larm, men mulig å bli med for andre. Lignende klasse finnes også på Notodden. Dette er et samarbeid mellom A-Larm (www.a-larm.no), Recovery Yoga Telemark (www.recoveryyoga.no) og Ashtanga Yoga Telemark.

Se Timeplan

 

Yoga begins with listening, when we listen we are giving space to what is

- Richard Freeman